top of page

Dalış Eğitimlerine Katılma Koşulları ve Belgeleri

Dalıcı eğitimi alabilmek için gerekli koşullar ve istenecek belgeler;

1. Bir yıldız dalıcı;

 • 14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak,

 • Yüzme bilmek,

 • Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek.

2. İki yıldız dalıcı;

 • 15 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak,

 • Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık yerine getirmek,

 • Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

 • Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek.

 

3. Üç yıldız dalıcı;​

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,

 • Bu Talimatın 18. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,

 • İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,

 • İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az

 • 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,

 • En az ilköğretim ya da ilkokul diplomasına sahip olmak,

 • Federasyonun ilkyardım, yön bulma ve derin dalış uzman dalıcı belgesine sahip olmak.

 

4. Rehber dalıcı;

 • T.C. vatandaşı olmak,

 • En az ilköğretim ya da ortaokul diplomasına sahip olmak,

 • Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak ve en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,

 • Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,

 • Federasyonca belirlenmiş bir yabancı dili bilmek ve Federasyonun açacağı sınavda başarılı olmak,

 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 • 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

 • Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

 • Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve

 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

             

5. Uzman dalıcı;           

 • İlkyardım, irtifa dalışı, batık dalışı, sualtı fotoğrafçılığı, sualtı videoculuğu,  üst düzey yüzerlik, malzeme bilgisi ve bakımı, oksijen kullanımı uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için bir yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,

 • Derin dalış, gece dalışı, akıntı dalışı, yön bulma, arama kurtarma, nitroks, kovuk dalışı uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için en az iki yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,

 • Tanıtım dalışı, tüp doldurma uzmanlık eğitimlerine katılabilmek için en az üç yıldız dalıcı belgesine sahip olmak.

bottom of page